Rechten les 1 | De Democratische Rechtsstaat

De allereerste les in Rechten: een interessant onderwerp ondanks dat we geen Rechten studeren. Persoonlijk snap ik niks van rechten, politiek en alles wat daarbij komt kijken, maar ik wil het wel ontzettend graag beter begrijpen. Vandaag gaat het over de Democratische Rechtsstaat, de Trias Politica en nog meer vage dingen.

De Democratische Rechtsstaat

De Democratische Rechtsstaat is de basis van hoe de maatschappij werkt.

Democratie betekent dat je als bevolking zelf mag kiezen (stemmen). Wat mag je kiezen? Waarover mag je stemmen? Volksvertegenwoordiging: parlement. Dat parlement controleert de regering. De regering maakt als eerste een wetsvoorstel. Het parlement moet dat goedkeuren. Het parlement + de regering = de wetgever.

Recht betekent dat de overheid zich houdt aan de wet. Dus de regels die er in de regering en het parlement worden opgesteld, gelden niet alleen voor de gewone mensen zoals wij, maar die gelden ook voor de ambtenaren, de overheid, de organisaties. Dus de overheid houdt zich aan haar eigen regels. Er zijn ook landen waar de overheid zich niet aan hun eigen regels houdt. Die Democratische Rechtsstaat in Nederland is zo fundamenteel, dat we geschokt zijn als niet iedereen zich aan die regels houdt. Maar het is niet vanzelfsprekend.

Recht en politiek heeft rechtstreeks met elkaar te maken.

De overheid die zich aan de wet houdt, heeft een regel 1: De bevoegdheid van de overheid staat in de wet. Dit is per overheidsinstantie apart geregeld. Voorbeeld: wat de politie (overheidsinstantie) mag, staat precies in de wet omschreven. Als de politie iets doet wat buiten de wet is, dan is de politie onbevoegd bezig en dan telt het niet. Maar wie controleert dat? De Rechters (de Rechtsprekende Macht).

Rechterlijke Macht

De Rechterlijke Macht heeft in dit geheel de taak om te controleren of die ambtenaren hun bevoegdheid niet te buiten gaan. Als ze dat wel doen, die ambtenaren van de overheid, dan heeft de Rechterlijke Macht de macht om zo’n besluit van de Overheid te vernietigen.

De drie machten zijn dus de Rechterlijke Macht, de Wetgevende Macht en de Uitvoerende Macht. Over de hele wereld zijn deze drie machten aanwezig: er is geen enkel land waar een instantie de wetten maakt. Na de Franse revolutie, kwam de machtenscheiding naar boven.

Onze Rechters (Rechterlijke Macht) mogen niet zeggen of een regel in strijd is met de grondwet (Wetgevende Macht). Ze kunnen het wel vinden, maar ze hebben pech, want ze zijn niet bepalende kracht. Onder de Wetgevende Macht staat de grondwet: die staat vast.

De allereerste grondwet is gemaakt door Johan Thorbecke (uit Zwolle). Deze werd gemaakt rond 1848. In die tijd is er veel veranderd wat wetten betreft, zoals bijvoorbeeld Artikel 1. van de grondwet, waarin staat dat alle mensen gelijk zijn. Voorheen stond daar in dat mensen gelijk waren, maar later werd deze aangepast naar dat er geen onderscheid mag worden gemaakt. Dat is een wijziging van de grondwet geweest.

Hieruit bestaat de Trias Politica:

Rechterlijke Macht: KantonRechter, Rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad, Politie Rechter. Dat zijn allemaal rechters.

Wetgevende Macht: Parlement (Tweede Kamer, Eerste Kamer), de Gemeenteraad, Provinciale Staten. Soms ook: de Minister die eigen regels mag uitvaardigen. De rol van de Minister is dan een wetgever.

Uitvoerende Macht: de overigen waaronder DUO, de politie, de Belastingdienst etc.

Corruptere (of corrumpeert) = misbruik van macht. Daarom is het van belang dat er altijd een tegenmacht is (zoals bij de Trias Politica), maar er is ook nog een andere tegenmacht: de media (of de openbaarheid). Dit word soms de vierde macht genoemd. Wie controleert deze macht? Hoe zit dat met de macht van de openbaarheid?

Wat hebben we gedaan/geleerd?

We hebben geleerd wat de Trias Politica is, en wat voor een rol deze speelt in de maatschappij. Zelf snapte ik er niet heel veel van, maar ik begin het langzaam beter te snappen.

Wat vond ik interessant?

Ik vond het interessant om te leren wat de Trias Politica is, want dat wist ik namelijk nooit. Ik had wel van het woord gehoord, maar daar bleef het bij. Nu weet ik waar deze uit bestaat.

Wat vond ik minder interessant?

De langdradige verhalen die ik niet zo goed snapte, maar uiteindelijk vond ik het alsnog best interessant.


Op internet zocht ik wat informatie op om de uitleg uit de les iets beter te begrijpen. Zo vond ik de website Wikikids erg handig, en onderstaande Youtube video.

http://wikikids.nl/Trias_politica

 

Larissa de Vos

Larissa de Vos | 19 jaar | Mediaredactie-medewerker | Eigenschappen: Spontaan / Creatief / Perfectionistisch.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *